I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 1: Ch'ien De creatieve


Ch'ien De Creatieve staat voor creatie, vooruitgang en stelligheid. De Yang (niet gebroken) lijnen van de eerste I Tjing hexagram staan voor primaire kracht. Haar essentie is energie, actief en spiritueel.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: succes zal komen vanuit een diepere waarheid uit het universum. Het is belangrijk dat je eerlijk blijft aan de universele waarheid. Anders gezegd, volg juiste principes en waarden om zo geluk voor iedereen te kunnen verspreiden.


Hemel zal je acties leiden. Dit betekent dat nerveuze energie moet worden gemeden. Door je gedachten ondergeschikt te maken aan het hogere, intuïtieve, doel zal er ruimte ontstaan voor creativiteit. Probeer niet te hard en verlang dit ook niet van anderen. Dit zal enkel tot weerstand leiden en zodoende een minder gewenste uitkomst.

Er is een idee of creatieve kracht dat zichzelf wilt uiten. Op dit moment is het nog niet zichtbaar en volharding is nodig om het idee daadwerkelijk te realiseren.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Het idee dat in de maak is, is nog niet rijp om actie op te ondernemen. Heb geduld.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Het idee dat in de maak is heeft extra advies nodig. Dit advies kan van buitenaf komen of door zelf nogmaals naar het idee te kijken met wijsheid en bescheidenheid.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Waak ervoor dat ambitie niet je integriteit aantast. Let erop dat zodra je idee wordt gerealiseerd het niet dwangmatig wordt. Blijf in verbinding met je eigen waarheid.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Er is vrije keuze. Het is een moment van transitie. Je hebt de keuze, zorg dat deze bij je past. Wees consistent, wat je kiest is juist. Geen schuld.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Je invloed verspreid doordat het idee is gerealiseerd. De invloed ontstaat onbewust.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Deze lijn waarschuwt je voor teveel ambitie. Als iemand teveel wilt verliest hij verbinding met de wereld. Breng mildheid in je acties om geluk te bereiken.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven en beneden Ch'ien Hemel.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina