I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 10: Lü - Het optreden


Lü - Het Optreden staat voor juist gedrag. Een juiste houding naar onszelf toe en ook onze omgeving. Letterlijk betekent het ook ergens op gaan staan. Als je ergens 'op gaat staan' of optreedt zorg dan dat dit geen weerstand of irritatie oplevert. Het dient geluk op te leveren.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: de situatie is lastig. Sterk en zwak liggen dicht bijelkaar; focus zodoende op goed contact.


Mensen verschillen op het niveau van spiritualiteit. Veroordeel anderen niet en probeer ze ook niet te corrigeren. Focus enkel op je eigen spirituele ontwikkeling en je eigen waarheid. Ontwikkeling kan niet worden behaald door agressieve actie. Duurzame resultaten worden enkel behaald op basis van rust en geduld.

Je innerlijke waarheid bepaald de condities van de uiterlijke wereld. Je creëert je eigen realiteit.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Geen verplichtingen zijn op dit moment aanwezig. Het is oké om op je eigen snelheid voortgang te boeken. Volg je innerlijke waarheid zolang je geen eisen stelt richting anderen.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Focus op K'un energy. Blijf weg van de chaos in de uiterlijke wereld. Probeer niks te zoeken of bereiken, maar blijf dicht bij jezelf. Wees tevreden en blijf vrij van weerstand.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Let op dat je niet teveel hooi op je vork neemt. Een man met 1 oog kan zien, echter deze zal geen helder beeld hebben.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

De innerliche kräht is hier, echter twijfel is mogelijk aanwezig in de uiterlijke wereld. Volharding leidt tot geluk.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Gun anderen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Veroordeel niet, wees enkel oplettend. Enkel bewust zijn van mogelijk gevaar leidt tot succes.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Reflecteer op je gedrag. Als dit positief is dan zal geluk volgen. Je oogst wat je zaait.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Ch'ien - Hemel en beneden Tui - Meer.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina