I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 12: P'i - Stagnatie


P'i - Stagnatie staat voor disharmonie. De creatieve/scheppende krachten zijn niet in balans. Dit leidt tot stagnatie en verval. Door terug te keren naar je innerlijke waarheid, door middel van contemplatie en reflectie, kun je zorgen dat vooruitgang en welvaart weer terugkeert.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: een onbalans is aanwezig. Dit hexagram is het tegenovergesteld van de vorige T'ai - Vrede. Verwarring en chaos zijn aanwezig. De donkere energie is binnenin, alhoewel in de uiterlijke wereld de goede (licht) energie nog aanwezig is. Om deze reden moet je je richten op je innerlijke wereld zodat de donkere energie wordt omgezet naar licht energie. Dit is noodzakelijk om de goede energie in de buitenwereld te behouden.


Koppel jezelf los van je negatieve emoties zoals angst, gejaagdheid en jaloezie. Als je deze emoties toelaat verloochen je je superieure zelf.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Succes kan van jou zijn als je je, indien nodig, durft terug te trekken. Indien je merkt dat het onmogelijk is om je invloed uit te oefenen kies dan eieren voor je geld.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

In tijden van chaos zorg dat je mild blijft voor jezelf en de negatieve emoties die je voelt. Volhard in bescheidenheid. Dit zal ervoor zorgen de superieure elementen uiteindelijk tot uiting komen en de inferieure elementen verdwijnen.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Inferieure elementen die tot uiting zijn gekomen zullen hun doel niet bereiken aangezien ze niet krachtig genoeg zijn. Alhoewel dit niet direct merkbaar is in de uiterlijke wereld zal binnen aanzienbare tijd zichtbaar worden dat de inferieure elementen hun doel niet zullen behalen.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

De tijd van stagnatie heeft bijna over. Degene die de verandering moet brengen zal dit weten en de rol uitvoeren. Bescheidenheid is hierbij van belang.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Verandering voor het goede is dichtbij. Het ego moet hierbij aan de kant worden gezet. Angst is een fase tijdens verandering, accepteer dat. Succes en geluk worden bereikt door oplettend de juiste stappen te nemen.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Stagnatie stopt niet vanzelf. Juiste actie dient te worden ondernomen om geluk te bereiken. Juist advies is noodzakelijk om een staat van vrede te bereiken.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Ch'ien - Hemel en beneden K'un - Aarde.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina