I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 15: Ch'ien - Bescheidenheid


Ch'ien - Bescheidenheid geeft aan dat er een sterke, maar stille kracht aanwezig is. Door bescheidenheid worden mensen juist groot en mensen met veel status zullen geliefd zijn indien zij bescheiden zijn.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: succes volgt als het ego onderdrukt wordt. Het ego kan onderdrukt worden als iemand gedisciplineerd werkt op basis van juiste principes en behulpzaam is voor anderen.


Bescheidenheid is ook een vorm van geen actie. Geen actie in de vorm van, niet opscheppen, niet oordelen over een ander, niet jezelf beter vinden dan een ander. Dit geeft ruimte voor creatieve/scheppende innerlijke energie die zodoende zichtbaar wordt voor de buitenwereld.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Probeer moeilijke situaties snel en makkelijk op te lossen. Door jezelf bescheiden op te stellen is het makkelijker dit uit te voeren. Laat onnodige egoïstische gedachten met rust.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Bescheidenheid in je innerlijke wereld die zich uiten in de buitenwereld zullen veel impact maken op je omgeving. Niemand kan dit tegenhouden.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Als je je ego toelaat zal dit leiden tot kritiek en andere moeilijkheden. Blijf loyaal aan je bescheidenheid, dit leidt tot geluk.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Let erop dat de bescheidenheid die je laat zien echt is. Bescheidenheid laten zien zonder dat je hiervoor verantwoordelijkheid neemt is het tegenovergestelde van echte bescheidenheid.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Verwar bescheidenheid niet met 'meegaan met de menigte'. Als er besluiten worden genomen op basis van onjuiste principes zal een 'echt' bescheiden persoon proberen deze situatie te veranderen.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Als iets fout gaat is het het meest makkelijk anderen de schuld te geven. De superieure persoon is zich hiervan bewust en neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij blijft bescheiden en reageert niet egoïstisch.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven K'un - Aarde en beneden Kên - Berg.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina