I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 17: Sui - Volgend


Sui - Volgend staat voor plezier in beweging volgens de twee trigrammen (Meer en Donder). Accepteer hetgeen dat er is en volg de 'flow' van het leven. Om volgers te hebben zal je jezelf moeten volgen, of anders gezegd, je eigen innerlijke waarheid volgen.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: iemand moet eerst leren hoe te volgen en hoe te dienen. Dit is noodzakelijk aangezien anders het leiden van anderen enkel op basis van harde kracht kan worden bereikt. Het gebruik van harde kracht om volgers te krijgen creëert weerstand en verhindert de 'flow' van het leven.


Accepteer de dingen zoals ze zijn. Observeer de situatie en reageer hier bewust op. Gebruik je intuïtie om de juiste keuze te maken.

Wees consistent in het doen van de juiste dingen. Dit leidt tot blijheid en geluk.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Sta open voor een dialoog met je volgers. Luister met aandacht naar wat zij je te zeggen hebben.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Een individu moet kiezen in belangrijke relaties. Investeer geen tijd in slecht gezelschap, omdat dit je weerhoudt van goed gezelschap. Let op mogelijke disbalans met juiste principes.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Laat je niet leiden door impulsiviteit. Blijf bij je keuzes als deze gemaakt zijn op juiste overwegingen.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Let erop dat je je niet laat leiden door oppervlakkige complimenten. Deze stellen niks voor. Geef enkel aandacht aan oprechte en diepgaande relaties.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Succes is afgeleid van het volgen van datgene dat goed is. Blijf bij het goede in de acties die je onderneemt.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Loyaal zijn is belangrijk en moet worden beloond. Als deze loyaliteit wordt geuit met overtuiging en discipline dan zal dit ook gebeuren.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Tui - Meer en onder Chên - Donder


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina