I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 18: Ku - Verval


Ku - Verval wijst op het verwijderen van de oorzaak waardoor de huidige stagnatie is ontstaan. Dit hexagram vraagt om te werken aan hetgeen dat het heeft veroorzaakt.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: iets dat verwoest is door iemand's actie kan ongedaan worden gemaakt door dezelfde persoon. Als iemand bewust en gericht werkt aan het herstel van dat wat in verval is, zal er weer groei ontstaan.


Door bewijst te zijn, anders gezegd focus op de innerlijke waarheid, en je te richten op het nu kun je beweging brengen in de huidige situatie. Positieve energie zorgt ervoor dat de weerstand ophoudt en zaken weer in een 'flow' komen.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Rigide toewijding aan oude tradities, gedachtes en collectieve menselijke condities leiden tot verval. Waak ervoor om niet gevangen te raken in deze rigide houding. Dit leidt enkel tot ongeluk.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Repareer datgene dat verpest is op een vriendelijke manier. Onthoud dat deze fout enkel is gemaakt door een tijdelijk moment van zwakte, niet door bewuste intentie.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Dit wijst erop dat iemand teveel aandacht besteed aan het repareren van de fout. Tegelijkertijd is het beter teveel dan te weinig aandacht te besteden aan het herstel.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Dit wijst erop dat iemand geen actie onderneemt om de fout te corrigeren. Als deze zwakheid aanhoudt zal dit leiden tot vernedering.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Juiste actie wordt ondernomen in het verbeteren van wat fout is gegaan in het verleden. Hulp in het oplossen hiervan is noodzakelijk.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Terugtrekken van het nemen van corrigerende maatregelen is enkel gerechtvaardigd als iemand deze tijd gebruikt om zichzelf verder te ontwikkelen. Dit zal uiteindelijk de situatie ook verbeteren.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Chên - Berg en onder Sun - Wind.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina