I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 22: Pi - Bekoorlijkheid/gratie


Pi - Gratie is van belang voor elke persoonlijke connectie. Als bekoorlijkheid wordt gevoed in je relaties zal dit resultaat zichtbaar en voelbaar zijn in je omgeving. Het manifesteert zichzelf als vriendelijkheid en zachtheid.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: Het geluk zal je toelachen als je bewust je tijd besteed aan gratie, ook wel schoonheid van vorm genoemd.


Door egoïstische gedachten wordt men verleid om door middel van harde kracht iets te bereiken. Dit is wat het ego wil. Probeer vanuit je zachte kracht te werken.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Een wijs persoon leert van zijn fouten. Het is een waarschuwing om te stoppen. Als de wijze man leert zal geluk het gevolg zijn.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Het niet respecteren van de waarheid leidt tot weerstand. Iemand kan in dat geval een lichte afstraffing verwachten. Niets ernstigs, gewoon verdiend.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Een oud issue komt aan het licht. Aangezien dit oude zaken betreft wordt 'de straf' die hieraan is verbonden ontvangen met veel weerstand.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Grote hindernissen zijn aanwezig. Correctie is noodzakelijk, zorg ervoor dat je op een gepaste, maar vastbesloten manier handelt. Hierdoor zal de taak succesvol worden afgerond.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Wees voorzichtig om niet te snel actie te ondernemen. Observeer de situatie en laat het mirakel van het leven voor je werken.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Tegendraads gedrag leidt tot onleuk. Degene die doof is voor waarschuwingen zal schaamte veroorzaken. Keer terug naar bescheidenheid en nederigheid en blijf trouw aan je innerlijke waarheid om deze situatie te vermijden.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Li - Vuur en onder Chên - Donder


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina