I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 23: Po - de Versplintering


Po - de Versplintering staat voor de staat van verval dat aanstaande is. Superieure krachten zullen tijdelijk ondergeschikt zijn aan inferieure krachten die het voortouw voeren. Accepteer de situatie zoals deze nu is.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: beheers jezelf en rust totdat de tegenslag voorbij is. Polariteit is een onderdeel van het leven en is zodoende oke.


Wees voorzichtig dat de versplintering niet nog groter wordt door te proberen de situatie met harde kracht te veranderen. Dit werkt slechts in je nadeel. Zoek voor stilte en rust om zo het creatieve ruimte te geven voor een juiste oplossing. Blijf loyaal aan je eigen kernwaarden tijdens deze rust.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Je ego zal veel lawaai maken in tijden van angst. Begrijp dat dit enkel je eigen gedachtes zijn die jou in beweging proberen te brengen. Als je hierop direct handelt zal ongeluk het gevolg zijn.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

De kracht van inferieure krachten is groeiende. Indicaties van gevaar zijn aanwezig. Koppig volharden in hetgeen dat je doet zal worden bestraft. Gebruik oplettendheid en wacht met actie ondernemen totdat de creatieve energie weer is teruggekeerd.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Blijf loyaal aan je innerlijke waarheid, anders gezegd de universele waarheid. Dit brengt stabiliteit in een chaotische omgeving. Accepteer dat je mogelijk weerstand van binnenuit voelt.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Omarm het ongeluk dat momenteel aanwezig is. Weerstand hiertegen zal de situatie enkel verergeren. Richt je aandacht op het oplossen van de situatie.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Donkere energie werken de superieure elementen niet langer tegen. Anders gezegd, door juiste reflectie zal positieve verandering worden bereikt.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Het kwaad kan niet groeien op dit moment. Richt je aandacht op het nu en positieve gedachtes. Blijf loyaal aan dat wat is. Dit leidt tot geluk.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Kên - Berg en onder K'un - Aarde.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina