I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 28: Ta Kuo - de kracht van het grote


Ta Kuo - de kracht van het grote geeft aan dat verandering noodzakelijk is aangezien de situatie op dit moment niet in balans is. Druk ontstaat van buitenaf wat leidt tot de neiging om de situatie te ontwijken. Blijf loyaal aan juiste principes en probeer de neiging te vluchten te onderdrukken. Door de disbalans onder ogen te zien zal geluk ontstaan.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: je voelt een enorme druk. Het is een een exceptionele tijd die voor exceptionele maatregelen vraagt. Uiteindelijk leidt dit tot geluk.


Onthoud dat alles wat geluk brengt niet teweeg kan worden gebracht door harde/duwende kracht. Zorg dat de creatieve energie die van binnenuit komt juist wordt gebruikt. Richt je op superieure kwaliteiten.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Het is van belang om bewust te handelen in deze situatie. Zorg voor bescheiden vooruitgang, stap bij stap.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Het is tijd om de situatie te veranderen. Alhoewel de nieuwe situatie wellicht wat onwennig lijkt zal deze uiteindelijk tot geluk leiden als respect en eer in balans aanwezig zijn.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Zoals gezegd leidt harde/duwende kracht tot ongeluk. Om geluk te bereiken dien je advies van anderen te accepteren als deze gericht is op echte verbinding en gemeenschappelijk belang.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Als je handelt vanuit je egoïstische patronen gemaakt door je gedachtes dan leidt dit tot ongeluk. Je zult gesteund worden door anderen als je loyaal blijft aan de universele waarheid, je eigen innerlijke vrede.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Onstabiele situaties ontstaan in tijden van onzekerheid als iemand zich niet richt op allianties met mensen die in hun gedachten minder zijn, maar enkel omhoog kijken. Dit leidt tot stagnatie en ongeluk. Omarm alles en iedereen.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Het kan zijn dat je in gevaar komt als je koste wat het kost je doel probeert te bereiken. Hieruit volgt ongeluk. Besluit of dit doel wat je nastreeft het werkelijk waard is.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Tui - Meer en onder Sun - Wind.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina