I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 29: K'an - het Onpeilbare


K'an - het Onpeilbare wijst naar de innerlijke waarheid die gevangen zit. Zorg dat je loyaal blijft aan deze waarheid. K'an wijst erop dat moeilijke tijden eraan komen.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: we raken gewend aan gevaar indien het zich herhaalt. Het is belangrijk dat je leert van deze momenten om dit te doorbreken. Het niet leren van deze ervaringen wijst op een volslagen gebrek aan bewustzijn.


Als je de moeilijke tijd niet accepteert door het te ontkennen of het met oppervlakkigheid te behandelen blokkeer je de kracht vanuit je kern om tot een juiste oplossing te komen. Acceptatie van hetgeen wat er is zet de creatieve energie in zijn kracht om van binnenuit tot een oplossing te komen. Goed geluk zal volgen.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Let erop dat je niet gewend raakt aan herhaling van gevaar. Dit kan dan een onderdeel van jezelf worden. Zodra je jezelf identificeert met dit gevaar of andere inferieure elementen dan zullen deze jou aansturen in plaats van andersom.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

In lastige situaties is het belangrijk om met kleine stapjes de situatie te wijzigen op een positieve manier. Wees tevreden met het proces. Elke vooruitgang hoe klein ook is een overwinning.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Vluchten is niet mogelijk. Elke beweging zal leiden tot meer weerstand. Richt al je aandacht op het probleem dat er nu is. Observeer het, ga er dieper op in en bedenk waarom het JOU raakt en wat JIJ eraan kan doen.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Als we iets willen veranderen in moeilijke tijden door iets te eisen van iemand anders moeten we eerst bij onszelf beginnen.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Iemand die enkel door ambitie wordt gedreven veroorzaakt gevaar. Ambitieuze neigingen komen voort uit het ego. Volg het pad van de minste weerstand. Laat het ego, gemaakt door je eigen gedachten, los.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Ongeluk. Degene die niet meer in verbinding staat met zijn eigen innerlijke waarheid als er gevaar draagt heeft geen mogelijkheid om de situatie op de juiste manier te wijzigen.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Beide trigrammen zijn K'an - Water.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina