I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 30: Li - Vuur


Li - Vuur staat voor afhankelijkheid van iets. Dit betekent dat de situatie die er nu is, is veroorzaakt door de houding die jij hebt ten opzichte van de situatie. Je houding komt voort uit ervaringen in het verleden en beïnvloeden het nu.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: je dient je bewust te zijn van je gedachtes aangezien zij de huidige situatie veroorzaken. Jouw taak is om je gedachten te overstijgen. Kijk niet enkel naar de situatie, maar ook jouw gedachtes ten aanzien van deze situatie. Verbind jezelf met je innerlijke waarheid.


Deze verbinding met je innerlijke waarheid als resultaat van je bewuste waarneming van de situatie zal je innerlijke rust brengen.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Waak ervoor dat je niet als een kip zonder kop dingen doet. Behoud je innerlijke vrede en rust als je contact maakt met de buitenwereld nadat je wakker bent geworden.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Benader de situatie zoals je je voelt nadat je heerlijk in de zon hebt gestaan. Deze benadering brengt geluk.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Dat wat goed is komt vanzelf naar boven. Het leven is vergankelijk, accepteer de cirkel van het leven: creatie, behoud, verval.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Iemand die status verkrijgt door onrustige en drukke energie zal het niet lang volhouden. Ongeluk.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Echte verandering is enkel mogelijk als we de tegenslagen die we krijgen volledig accepteren. Innerlijke vrede is enkel mogelijk als we het ego loslaten. Richt je op het nu aangezien het ego niet kan overleven zonder tijd.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Om de impact van inferieure invloeden te verkleinen, dienen deze zo snel mogelijk de kop worden ingedrukt. Discipline is van belang om je doel te bereiken.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Beide trigrammen zijn Li - Vuur.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina