I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 36: Ming - de verduistering van het Licht


Ming - de verduistering van het Licht duidt op ongeluk. Op dit moment zijn inferieure elementen in een machtspositie en schaden de superieure elementen.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: wees bewust van wat er gaande is in de buitenwereld. Accepteer niet blindelings wat er is. Blijf loyaal aan je eigen principes.


Discipline is belangrijk en dient van binnenuit te komen aangezien de buitenwereld op dit moment niet in balans is. Discipline gericht op het tot uiting brengen van de superieure elementen zal alle hindernissen wegnemen.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Moeilijke tijden. Degene die zijn eigen, juiste principes volgt kan worden veroordeeld door anderen in de omgeving. Blijf volhouden.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

De superieure kwaliteiten worden aangetast door de inferieure kwaliteiten. Deze verwonding is enkel een ergernis. Geluk zal voortvloeien door je te richten op het goede.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Alhoewel de oorzaak van het probleem duidelijk is kost het tijd en inspanning om het op te lossen. Richt positieve energie op het probleem.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Inferieure elementen moeten worden achtergelaten. Jezelf identificeren met negativiteit is niet verstandig.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Je kan je positie niet verlaten op dit moment. Om het gevaar dat van buitenaf komt te ontwijken dien je loyaal te blijven aan je eigen, gezonde principes.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

De duistere krachten zijn sterk. Het is nu heel belangrijk om loyaal te blijven aan je kernwaarden. Richt je op heldere, gezonde principes en balans. Dit leidt tot geluk. Houd vol.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven K'un - Aarde en onder Li - Vuur.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina