I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 37: Chia Jên - De familie


Chia Jên - De familie staat voor een solide basis van sociale relaties. Het gaat over verbinding en betrouwbaar leiderschap. Een sociaal systeem bestaat altijd uit individuen. Dus de kracht van het sociale systeem vloeit voort uit de kracht van alle individuen.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: zorg ervoor dat de invloed komt van binnenuit en gebaseerd is op juiste, eerlijke principes.


Liefde, loyaliteit en vertrouwen zijn belangrijke aspecten binnen de familie. Blijf loyaal aan deze waarden. Dit leidt tot geluk.

Moraal is belangrijk. Binnen een familie en in andere sociale verbanden.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Relaties dienen gebaseerd te zijn op een solide basis. Als iemand een relatie aangaat op basis van egoïstische overwegingen dan zal dit leiden tot ongeluk.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Probeer niets te bereiken door het uitoefenen van kracht. Richt jezelf op heldere en juiste gedachten en breng deze op een zachte manier tot uiting.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Verbinding binnen de familie dient gebaseerd te zijn op beweging, maar wel binnen afgesproken grenzen. Discipline om de afspraken na te komen zijn belangrijk. Het overtreden van de grenzen is een teken van zwakte en leidt tot vernedering en ongeluk.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Wees dienstbaar aan het hogere doel. Cultiveer gedrag van goed doen.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Door te breken met inferieure elementen zal iemand zijn superioriteit kunnen delen met de buitenwereld. De invloed zal worden gevoeld. Geluk.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Orde en plaats binnen de familie is belangrijk. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Handel op basis van je innerlijke waarheid, dit leidt tot geluk.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Sun - Wind en onder Li - Vuur.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina