I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 4: Mêng - jeugdige Dwaasheid


Mêng - jeugdige Dwaasheid vertegenwoordigt het (huidige) gebrek aan wijsheid door onervarenheid.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: zoek advies om op een veilige manier op je bestemming te komen.


Laat de jeugdigheid je eraan herinneren hoe gretig kinderen zijn om te leren. Tijdens de jeugd, dus het leren, is dwaasheid niet altijd slecht. Wees niet bang om advies te zoeken. Het is van belang om niet functionele egoïstische patronen zoals angst en bezorgdheid te overwinnen.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Je dient het leven serieus te nemen. Zonder discipline en helder zien zal iemand het geluk niet vinden. Let er echter wel op dat discipline geen dwangmatigheid wordt.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Innerlijke kracht en uiterlijke reserve leiden tot geluk. Werk aan je innerlijke kracht om op die manier met de tekortkomingen van de jeugdige dwaasheid om te gaan.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Blijf trouw aan jezelf. Onervarenheid kan leiden tot het slaafs volgen van een sterke persoonlijkheid. Biedt jezelf niet aan. Wacht totdat jezelf de waarheid kent.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Waak voor vernedering die voortvloeit uit onrealistische fantasieën. The onderwijzer kan de dwaas een tijdje laten aanrommelen om zo de vernedering te ondergaan.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Advies zoeken op een kinderlijke wijze leidt tot geluk. Zoek waarheid door op een open manier de zaken te bekijken. Op deze manier ontvouwt de universele waarheid zich.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Straf is noodzakelijk als de dwaas te zeker is van zijn zaak. De straf dient niet voort te komen uit boosheid. De straf dient enkel de situatie te corrigeren.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Kên - Berg en onder K'an - Water


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina