I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 41: Sun - Afname


Sun - Afname geeft een situatie aan waar de innerlijke kracht afzwakt terwijl de kracht in de buitenwereld toeneemt of constant blijft. Hierdoor wordt de totale structuur instabiel.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: je moet je richten op het afzwakken van je ego en je te richten op je innerlijke waarheid om te leren van deze periode van afname.


Onthoud dat afname niet per definitie slecht is. Toename en afname zijn onderdeel van het leven en hebben elkaar nodig.

Vertrouw op je innerlijke kracht. De meest simpele weg is wellicht de beste optie. Weersta de verleiding om te handelen enkel omdat de buitenwereld erom vraagt.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Zodra je klaar bent met je eigen taken help dan anderen om hun taken te volbrengen. Doe dit zonder jezelf een schouderklopje te geven, dit brengt enkel ongeluk.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Om anderen te kunnen dienen moet je een hoge mate van zelfbewustzijn bezitten. Als je anderen helpt zonder je eigen principes te respecteren dan zal dit tot ongeluk leiden.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Laat een inferieure gewoonte volledig verdwijnen. Zodra dit is gelukt is er ruimte voor een nieuwe, superieure, gewoonte.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Door juiste principes te laten zien en actief te werken aan het verbeteren van je zwakheden zal je de aandacht van anderen trekken. Dit brengt vreugde en geluk voor jezelf en anderen.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Veel geluk. Als je de principes van de universele waarheid volgt dan kan niks het succes in de weg staan.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Als je trouw blijft aan de waarheid zal veel je toekomen. Dit is goed voor iedereen.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Kên - Berg en onder Tui - Meer.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina