I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 42: I - Toename


I - Toename betekent een periode van vooruitgang. De kracht van Hemel, de universele waarheid, zal dusdanig sterk zijn dat het zich uit in de buitenwereld. De ziel op zichzelf heeft de kracht om de wereld te verbeteren.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: richt je op doorzettingsvermogen, juist wanneer zaken goed gaan. Als je het maximale resultaat wilt behalen uit deze periode van toename blijf dan volhouden.


Richt je specifiek op twee taken de komende tijd. De eerste is het dienen van anderen, wees vrijgevig. Cultiveer vrijgevigheid in je innerlijke wereld. Dit wordt dan vanzelf zichtbaar in de uiterlijke wereld.

De tweede taak is om superieure kwaliteiten van anderen over te nemen. Als je een goede eigenschap ziet bij iemand anders, leer hier dan van.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Geluk is een gevolg van het uitvoeren van goede daden. Wees een trouwe diener van de mensheid.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Constante aandacht voor iets goeds brengt geluk. Sta open voor het goede en voel het met heel je lichaam. Dit zorgt ervoor dat je je doelen zal bereiken.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Probeer fouten niet als fouten te zien, maar als feiten. Op deze manier kun je beter van deze feiten leren. Soms win je en soms leer je.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Een wijze bemiddelaar kan erg handig zijn. Iemand die kan middelen tussen de menigte en leiders. Zorg dat de bemiddelaar het grotere belang behartigt en niet enkel zijn eigen belang.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Echte mildheid komt van binnenuit en om die reden kost het geen energie. Echte mildheid wordt beloond. Geluk.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Superieure invloeden genezen inferieure kwaliteiten. Als dit niet gebeurt dan leidt dit tot ongeluk.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Sun - Wind en onder Chên - Donder.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina