I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 48: Ching - de Waterput


Niks kan overleven zonder een juiste bron. Daarom is het van belang je eigen bron goed te voeden. Als je innerlijke bron gezond is zal dit effect hebben op de buitenwereld.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: richt je aandacht op je eigen bron, je innerlijke wereld. Zorg ervoor dat je gedachten puur zijn en je acties juist. Als je naar anderen kijkt, kijk dan door hun onbewuste gedrag heen en richt je op hun innerlijke wereldbeeld. Maak verbinding met het juiste niveau om geluk te verkrijgen.


De basis van iedereen is gelijk. Vaak denken we dat er verschillen zijn en richten we onze aandacht daarop. Echter we komen van dezelfde bron en gaan ook allemaal terug naar diezelfde bron.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Richt je aandacht op het heldere water in de bron, niet op de modder. Degene die zich richt op de modder verliest het belang van het bestaan uit het oog en ontvangt ongeluk.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Als het water in de bron helder is dan is de innerlijke bron ook helder. Zorg ervoor dat deze zich manifesteert in de buitenwereld. Het enkel voor jezelf houden leidt tot ongeluk.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Geluk volgt als iemand weet hoe hij moet handelen naar zijn kernwaarden. Als het noodzakelijk is zoek dan hulp om je innerlijke waarheid vrij te laten.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Als de tijd nog niet rijp is om je bron aan de buitenwereld te laten zien focus dan op het versterken van juiste principes van binnenuit.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Wees bewust dat wijsheid actief moet worden beoefend. Als je dat niet doet leidt dit tot ongeluk.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

Heldere innerlijke waarheid is onuitputtelijk. Het kan velen helpen. Daarom is het van belang de innerlijke kracht te cultiveren. Geluk zal volgen.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven K'an - Water en onder Sun - WInd.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina