I Tjing Hexagram | Waarzegging - je toekomst gratis voorspeld!

I Tjing Hexagram | Waarzegging.nl

I Tjing betekenis

De interpretatie van de I Tjing is belangrijk omdat het een wegwijzer is voor je toekomst. De waarzegger legt je uit hoe je je voordeel doet met de I Tjing en het boek der veranderingen. Hoe beter je de I Tjing begrijpt hoe meer je hebt aan de resultaten van het orakel!

Aub, like ons op (i-tjing-betekenis: 4 uit 5 gebaseerd op 1 beoordelingen.)Betekenis I Tjing hexagrammen

I Tjing Hexagram 6: Sung - Conflict


Sung - Conflict duidt op een vastberadenheid naar buiten toe met een diep gevoel van binnenuit dat kan leiden tot een conflict. Deze disbalans ontstaat als iemand niet in verbinding is met zijn innerlijke kracht, zijn stille integriteit.


I Tjing interpretatie / Het Oordeel

Als je deze I Tjing hexagram hebt gegooid met het orakel dan betekent dat: je zult danwel een confrontatie in de buitenwereld, met anderen hebben, of intern, met je eigen gedachten. In beide gevallen zul je weer verbinding moeten zoeken met je ware ik.


Je zult je kwetsbaar en rusteloos voelen. De enige manier van redding is om weer helder te denken en helder te luisteren naar je ware ik. Sta ook open om de tegenwerkende kracht ergens in het midden te ontmoeten.

Het conflict laten voortduren tot het bittere einde leidt tot ongeluk.


Betekenis van de I Tjing lijnen

Een I Tjing hexagram bestaat uit zes lijnen. Als deze lijnen veranderend zijn dan dien je deze mee te nemen in je I Tjing advies.


De onderste I Tjing lijn staat voor de realiteit, dat wat is. De tweede lijn staat voor verbinding met anderen. Oorzak en gevolg, hoe reageer jij?

De derde lijn richt zich op emoties en hoe daar mee om te gaan. De vierde lijn is gerelateerd aan het maken van keuzes om zo op het juiste pad te blijven. De vijfde lijn vertegenwoordigt het organiserende aspect van de dingen.

Het gaat over leiderschap, het opvolgen van idealen en het maken van plannen. De I Tjing bovenste lijn heeft te maken met spiritualiteit. Het geloof, de tao en meer.


Eerste lijn - I Tjing uitleg

Laat de issue vallen als het conflict klein is. Laat los. Als je je richt op de issue dan zal de energie die je dit conflict geeft enkel het conflict groter maken.


Tweede lijn - I Tjing uitleg

Als je in conflict bent met jets of demand met grote kracht en/of kwaliteiten dan is het wins om terug te trekken. Laat je ego los en behoud je nederigheid. Ontwijk het conflict.


Derde lijn - I Tjing uitleg

Snelle winst bestaat niet. Enkel datgene dat oprecht en eerlijk is verkregen duurt voort.


Vierde lijn - I Tjing uitleg

Vredigheid lijkt niet aanwezig te zijn zodoende is het goed terug te keren naar je bewustzijn. Vermijd het conflict. Verander je gedachten ten aanzien van de situatie om blijvende vrede te vinden.


Vijfde lijn - I Tjing uitleg

Een goede bemiddelaar in een conflict leidt tot echt geluk als de oplossing eerlijk is. Wees wijs en vertrouw de bemiddelaar het conflict toe.


Zesde lijn - I Tjing uitleg

In een conflict dat wordt uitgevochten tot het bittere einde zal de overwinning niet tot de gehoopte blijheid leiden. Als je nog de kans hebt laat het conflict los.


Het I Tjing hexagram bestaat uit twee trigrammen. Boven Ch'ien - Hemel en onder K'an - Water.


Meer hexagrammen Trigrammen Terug naar I Tjing Terug naar de hoofdpagina